Детский сад «Ромашка»

 

Правила прийому

 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДІТЕЙ В дошкільних навчальних закладах.
 
 
                    Прийом дітей у ДНЗ здійснюється за заявою батьків,
                 або осіб що їх заміняють, на загальних підставах згідно ряду
                 нормативних документів:
                                            -Статуту ДНЗ
                                            -Закону України «Про освіту»
                                            -Положення про дошкільну освіту
                                            -Закону України «Про дошкільну освіту»
                                            -Закону України «Про місцеве самоврядування»
 
                     Комплектування групи проводиться:
                                            -в серпні;
                                            -протягом року, у разі звільнення місця.
   
 
 
              При прийомі дитини до ДНЗ батьки подають такі документи:
 
            -заяву про прийом;
            -ксерокопію свідоцтва про народження дитини;
            -медична довідка про відсутність протипоказань + медична
             карта + довідка про епідемічний стан.
 
 
               У разі прийому дитини в ДНЗ з батьками укладається Договір
              в двосторонньому порядку.